logo włoski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    3.7 / 5
Liczba głosów:    3
 

Stopniowanie przymiotników

W języku włoskim przymiotniki podlegają stopniowaniu. Wyróżnia się trzy stopnie przymiotnika: stopień równy, stopień wyższy i stopień najwyższy.

Stopień równy przedstawia pewne cechy i właściwości określanego rzeczownika, na przykład:

un ragazzo giovane (młody chłopak)
un appartamento piccolo (małe mieszkanie)

Stopień wyższy przedstawia pewne cechy i właściwości określanego rzeczownika,
dodatkowo wskazując stopień ich natężenia oraz wprowadza element porównawczy.
Wyróżniamy trzy rodzaje stopnia wyższego:

Stopień wyższy równości
Służy do podkreślenia podobieństwa natężenia cech jednego lub kilku rzeczowników. Typowe dla tego stopnia wyższego są wyrażenia przyimkowe: così... come... (tak... jak), tanto... quanto... (tak... jak).

Maria è (così) simpatica come Diana. – Maria jest tak sympatyczna, jak Diana.

Stopień wyższy właściwy
Podkreśla różnice w natężeniu danych cech u jednego lub kilku rzeczowników. Wskazuje większy stopień występowania danej cechy. Typowymi wyrażeniami dla tego stopnia wyższego są: più... di (bardziej... od/niż) albo più... che (bardziej... od/niż)

Quegli studenti sono più pigri dei miei cugini. – Tamci studenci są bardziej leniwi od moich kuzynów.

Stopień wyższy niższości
Podkreśla różnice w natężeniu danych cech u jednego lub kilku rzeczowników. Wskazuje mniejszy stopień występowania danej cechy. Typowymi wyrażeniami dla tego stopnia
wyższego są: meno... di (mniej... od/niż) lub meno... che (mniej... od/niż)

Questo libro è meno interessante di quello. – Ta książka jest mniej interesująca od tamtej.

Stopień najwyższy przedstawia pewne cechy i właściwości określanego rzeczownika,
podkreślając ich największe natężenie. Wyróżniamy dwa rodzaje stopnia najwyższego:

Stopień najwyższy względny
Przedstawia pewne cechy i właściwości danego rzeczownika, podkreślając najwyższy stopień ich występowania wśród danej grupy osób, przedmiotów lub zjawisk. Typowymi
wyrażeniami dla tego stopnia najwyższego są: il più... di, il più... fra,
il più... che, (najbardziej...) il meno... di, il meno... fra, il meno... che (najmniej...)

L’estate e la primavera sono le più piacevoli stagioni dell’anno. – Lato i wiosna są najprzyjemniejszymi porami roku.
Questa è la meno spaziosa casa fra quelle che abbiamo visto oggi. – Ten dom jest najmniej przestronny ze wszystkich, które dzisiaj widzieliśmy.

Stopień najwyższy bezwzględny
Przedstawia pewne cechy i właściwości danego rzeczownika, podkreślając ich bardzo silną
intensyfikację bez porównań ani odniesień do innych osób, przedmiotów lub zjawisk

La casa che mi piace è carissima. – Dom, który mi się podoba, jest bardzo drogi.

Stopień najwyższy bezwzględny tworzy się według następujących reguł:

- za pomocą przyrostka -issimo dodanego do podstawy przymiotnika, np.

bello (piękny) – bellissimo, bellissima, bellissimi, bellissime
caro (drogi) – carissimo, carissima, carissimi, carissime

Wyjątki!
aspro (kwaśny) – asperrimo
celebre (sławny) – celeberrimo
misero (biedny, nędzny) – miserrimo

- dodając do przymiotników określenia typu: molto (bardzo), tanto (tyle, tak wiele,
bardzo), veramente (naprawdę), assai (dość), decisamente[/b (zdecydowanie), [b]incredibilmente (niewiarygodnie)

Maria è una ragazza molto interessante. – Maria jest bardzo interesującą
dziewczyną.
Pietro è incredibilmente ricco. – Pietro jest niewiarygodnie bogaty.

- powtarzając przymiotnik, np.

Ha gli occhi azzurri azzurri. – Ma intensywnie niebieskie oczy.

- dodając do przymiotników inne określenia, które wzmacniają ich znaczenie i tworzą wyrażenia idiomatyczne, na przykład:

Sono bagnato fradicio. – Jestem przemoknięty do suchej nitki.

Wyróżniamy także 6 przymiotników, które tworzą formy nieregularne:

stopnień równystopnień wyższystopnień najwyższy względnystopnień najwyższy bezwzględny
buono (dobry)migliore il miglioreottimo
cattivo (zły)peggioreil peggiorepessimo
grande (duży)maggioreil maggioremassimo
piccolo (mały)minoreil minoreminimo
alto (wysoki)superioreil superioresupremo sommo
basso (niski)inferiorel’inferioreinfimoMateriał powstał na podstawie: Włoski. Gramatyka w pigułce


Tagi: , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Włoski Testy gramatyczno-leksykalne dla początkujących   Włoski Testy gramatyczno-leksykalne dla początkujących

Ucz się skutecznie, rozwiązując testy! Przygotuj się do egzaminów i matury!do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo