logo włoski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    5 / 5
Liczba głosów:    1
 

Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników

W języku włoskim rzeczowniki występują liczbie pojedynczej lub mnogiej.
Liczbę mnogą tworzy się za pomocą zmiany końcówki rzeczowników i odpowiedniego rodzajnika.

Tworzenie liczby mnogiej dla rzeczowników rodzaju męskiego

- rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej na -o zmieniają końcówkę na -i

il bambino (dziecko) – i bambini (dzieci)
lo specchio (lustro) – gli specchi (lustra)

Wyjątek: l’uomo (mężczyzna) – gli uomini (mężczyźni)

- rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej na -co, -go w liczbie mnogiej
zmieniają końcówkę na -chi, -ghi albo -ci, -gi w zależności od tego, czy akcent pada w wyrazie na przedostatnią czy trzecią sylabę od końca

co, go - chi, ghi (akcent na przedostatniej sylabie)

il banco (ławka) – i banchi (ławki)
il cuoco (kucharz) – i cuochi (kucharze)

Wyjątki: l’amico (przyjaciel) – gli amici (przyjaciele), il greco (Grek) – i greci (Grecy)

co, go - ci, gi (akcent na trzeciej sylabie od końca)

il medico (lekarz) – i medici (lekarze)
l’austriaco (Austriak) – gli austriaci (Austriacy)

Wyjątki: il dialogo (dialog) – i dialoghi (dialogi), il naufrago (rozbitek) – i naufraghi(rozbitkowie)

- rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej na -io w liczbie mnogiej zmieniają
końcówkę na -ii lub -i, w zależności od tego, czy samogłoska i w końcówce
wyrazu jest akcentowana czy nieakcentowana.

io - ii (samogłoska i akcentowana)

l’addio (pożegnanie) – gli addii (pożegnania)
lo zio (wujek) – gli zii (wujkowie)

Wyjątek: il dio (bóg) – gli dei (bogowie)

io - i (samogłoska i nieakcentowana)

l’armadio (szafa) – gli armadi (szafy)
il figlio (syn) – i figli (synowie)

rzeczowniki zakończone na -e zmieniają końcówkę na -i

l’esame (egzamin) – gli esami (egzaminy)

- rzeczowniki zakończone na -a zmieniają końcówkę na -i

il dentista (dentysta) – i dentisti (dentyści)
il pianista (pianista) – i pianisti (pianiści)

- rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej na -ca, -ga, w liczbie mnogiej zmieniają końcówkę na -chi, -ghi

il duca (książę, diuk) – i duchi (książęta, diukowie)
il collega (kolega) – i colleghi (koledzy)

- niektóre rzeczowniki mają taką samą formę w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Dotyczy to przede wszystkim rzeczowników zakończonych samogłoską
akcentowaną, samogłoską -i, spółgłoską lub rzeczowników jednosylabowych, np:

il brindisi (toast) – i brindisi (toasty)
il caffè (kawa) – i caffè (kawy)
il film (film) – i film (filmy)

Tworzenie liczby mnogiej dla rodzaju żeńskiego

- rzeczowniki zakończone na -a zmieniają końcówkę na -e

la lavagna (tablica) – le lavagne (tablice)
la parola (słowo) – le parole (słowa)

- rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej na -ca, -ga w liczbie mnogiej
zmieniają końcówkę na -che, -ghe

la banca (bank) – le banche (banki)
la collega (koleżanka) – le colleghe (koleżanki)

- rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej na -cia, -gia z samogłoską
i akcentowaną, w liczbie mnogiej zmieniają końcówkę na -cie, -gie

l’allergia (alergia) – le allergie (alergie)
la farmacia (apteka) – le farmacie (apteki)

- rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej na -cia, -gia z samogłoską
i nieakcentowaną, w liczbie mnogiej zmieniają końcówkę na -cie, -gie lub -ce, -ge w zależności od tego, czy końcówka -cia, -gia następuje po samogłosce czy spółgłosce

cia, gia - cie, gie (końcówka poprzedzona samogłoską)

la camicia (koszula) – le camicie (koszule)
la ciliegia (czereśnia) – le ciliegie (czereśnie)

cia, gia - ce, ge (końcówka poprzedzona spółgłoską)

la faccia (twarz) – le facce (twarze)
la spiaggia (plaża) – le spiagge (plaże)

- rzeczowniki zakończone na -e zmieniają najczęściej końcówkę na -i, na przykład:
la canzone (piosenka) – le canzoni (piosenki)
la notte (noc) – le notti (noce)

- niektóre rzeczowniki mają taką samą formę w liczbie pojedynczej i mnogiej.
Dotyczy to przede wszystkim rzeczowników zakończonych samogłoską akcentowaną, samogłoską -i oraz rzeczowników jednosylabowych

la città (miasto) – le città (miasta)
la crisi (kryzys) – le crisi (kryzysy)
la gru (żuraw) – le gru (żurawie)
l’università (uniwersytet) – le università (uniwersytety)

Materiał powstał na podstawie: Włoski. Gramatyka w pigułce


Tagi: , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Włoski Repetytorium leksykalno-tematyczne   Włoski Repetytorium leksykalno-tematyczne

Nowoczesne repetytorium dla uczniów, studentów, samouków i przygotowujących się do egzaminówdo góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo