logo włoski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    5 / 5
Liczba głosów:    2
 

Czas przeszły passato prossimo

Passato prossimo to czas przeszły złożony, który opisuje czynności zakończone i
dokonane w niedalekiej przeszłości. Składa się z czasownika posiłkowego essere (być)
lub avere (mieć) odmienionego w czasie teraźniejszym oraz z imiesłowu biernego
czasu przeszłego, tzw. participio passato odmienianego czasownika.

Participio passato tworzymy poprzez dodanie do tematu czasownika odpowiednich
końcówek:

– końcówki -ato do czasowników I grupy: parlare – parlato
– końcówki -uto do czasowników II grupy: credere – creduto
– końcówki -ito do czasowników III grupy: finire – finito

Niektóre czasowniki tworzą participio passato w sposób nieregularny:

prendere – preso (brać)
aprire – aperto (otwierać)
bere – bevuto (pić)
rendere – reso (oddawać)
chiedere – chiesto (pytać)
rimanere – rimasto (zostawać)
chiudere – chiuso (zamykać)
rispondere – risposto (odpowiadać)
correre – corso (biegać)
rompere – rotto (łamać)
decidere – deciso (decydować)
scegliere – scelto (wybierać)
dire – detto (mówić)
essere – stato (być)
scrivere – scritto (pisać)
fare – fatto (robić)
leggere – letto (czytać)
mettere – messo (kłaść)
succedere – successo (zdarzać się)
morire – morto (umierać)
vedere – visto (widzieć)
venire – venuto (przychodzić)
piangere – pianto (płakać)
vivere – vissuto (żyć)

Wzór odmiany z czasownikiem avere

Grupa IGrupa IIGrupa III
parlare (mówić)credere (wierzyć)finire (kończyć)
ioho parlatoho credutoho finito
tuhai parlatohai credutohai finito
lui, lei, Leiha parlatoha credutoha finito
noiabbiamo parlatoabbiamo credutoabbiamo finito
voiavete parlatoavete credutoavete finito
lorohanno parlatohanno credutohanno finito


Wzór odmiany z czasownikiem essere

partire (wyjeżdżać)
iosono partito/partita]
tusei partito/partita
lui, lei, Leiè partito/partita
noisiamo partiti/partite
voisiete partiti/partite
lorosono partiti/partite


Użycie czasu passato prossimo:

- opisywanie wydarzeń lub czynności dokonanych, zakończonych w niedalekiej
przeszłości

La settimana scorsa siamo andati a Parigi. – W ubiegłym tygodniu pojechaliśmy do Paryża.

- opisywanie wydarzeń lub czynności, mających związek z teraźniejszością

Dieci anni fa Luisa si è trasferita a Varsavia. – Dziesięć lat temu Luisa przeprowadziła się do Warszawy.

Materiał powstał na podstawie: Włoski. Gramatyka w pigułce


Tagi: , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Włoski Testy gramatyczno-leksykalne dla początkujących   Włoski Testy gramatyczno-leksykalne dla początkujących

Ucz się skutecznie, rozwiązując testy! Przygotuj się do egzaminów i matury!do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo